top of page

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

 

We gebruiken de volgende gegevens wanneer u een contract met ons aangaat:

 

Basisgegevens:

Appartementen Diana

Leharstrae 3

9546 Bad Kleinkirchheim (Karinthië)

+43 664 360 7016

E-mail: info@hausdiana-bkk.at

 

Overige persoonsgegevens die u of derden aan ons verstrekken met uw toestemming of anderszins toegestaan bij het aangaan van een contract, tijdens de contractuele relatie (bijvoorbeeld om een gastenkaart uit te geven) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

Geboortedatum of leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, beroep, ID-gegevens, bankgegevens, tekenbevoegdheid of vertegenwoordiging, contractuele verbintenis, termijnen voor opzegging/annulering of andere persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt.

 

 

Gebruik van processors

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Zelfs als we gebruik maken van een orderverwerker, bijv. Booking.com en het bedrijf Feratel - gastengids volgens sectie 19 Registratieverordening), zorgen we ervoor dat de orderverwerking plaatsvindt binnen de Europese Unie.

 

 1. registratiegegevens

 

 • meldingsplicht

 

Volgens de Oostenrijkse registratiewet bent u verplicht om u bij ons aan te melden met behulp van de gegevens die zijn vermeld in § 5 en § 10 van de registratiewet. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, land van herkomst, adres inclusief postcode en - voor buitenlandse gasten - type, nummer, afgifteruimte en instantie van afgifte van een reisdocument alsmede de datum van aankomst en vertrek.

 

1.2. gastenlijst

Wij zullen deze gegevens in verband met de op ons rustende wettelijke verplichting conform artikel 19 van de Uitvoeringsverordening Registratiewet in een gastengids bewaren en voor een periode van 7 (zeven) jaar bewaren, tenzij deze voor andere genoemde doeleinden langer worden verwerkt in deze gegevensbeschermingsverklaring zal.

 

1.3. Gegevens delen

De gegevenscategorieën "Aankomst", "Vertrek" gekoppeld aan het land van herkomst worden doorgestuurd naar de gemeente waarin onze accommodatie zich bevindt in overeenstemming met § 6 Toerismestatistiekenverordening. Geaggregeerde gegevens over het totale aantal overnachtingen en de personen die verplicht zijn om de verblijfsbelasting te betalen, moeten ook worden verzonden naar de respectievelijke toerismevereniging Tiroler Zugspitz Arena waartoe wij behoren en/of de gemeente. Dit is gebaseerd op 9 van de Tiroolse wet op de verblijfsbelasting.

 

1.4. Rechtsgrondslag van de verwerking

 

De verwerking in overeenstemming met de punten 1.1 tot 1.3 hierboven is gebaseerd op artikel 6 (1) (c) AVG (vervulling van een wettelijke verplichting).

 

1.5. Aanvullende gegevensoverdracht naar de gemeente Bad Kleinkirchheim

 

Daarnaast geven we uw postcode en geboortejaar (in gepseudonimiseerde of anonieme vorm) voor statistische doeleinden door aan de toeristische vereniging om herkomst- en leeftijdsstatistieken op te stellen en te evalueren aan onze gemeente en onze TVB. Deze doorgifte is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter e (taak van algemeen belang) en letter f (zwaardere legitieme belangen) AVG. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie (Artikel 21 (1) AVG).

 

 1. gastenkaart

 

 • Algemeen

 

U heeft de mogelijkheid om een gastenkaart te gebruiken. De gastenkaart geeft je kortingen en/of diensten bij verschillende bedrijven in de regio (bijvoorbeeld gereduceerde entreeprijzen). De gastenkaart is geldig voor de periode van uw verblijf bij ons.

 

 • Uitreiking van de gastenkaart

 

De gastenkaart wordt alleen op uw verzoek uitgegeven en uitgereikt door Apartments Diana. Afhankelijk van het gastenkaartsysteem dat door de TVB en/of de accommodatieverschaffer wordt gebruikt, is dit ofwel in de vorm van:

 

 • een elektronisch gegenereerde gastenkaart,

 

uitgegeven.

 

2.3. Verwerkte persoonsgegevens

 

De volgende persoonsgegevens, die worden bepaald uit de registratiegegevens (zie punt 1 hierboven), worden verwerkt voor zowel de elektronisch gegenereerde als de handmatig gegenereerde gastenkaart :

Voornaam, achternaam, geboortedatum en verblijfsduur (aankomst/vertrek), land van herkomst, postcode.

Als de gastenkaart wordt uitgegeven in de vorm van een "Meldezettel", bevat deze de inhoud volgens 5 juncto 9 van de Registratiewet (zie punt "Registratiegegevens" 1.1 hierboven). In dit geval is er geen elektronische verwerking in het kader van de gastenkaart.

Bij het gebruik van de gastenkaart worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: gegevens over de gebruikscyclus van de betreffende kaart, gebruik van diensten, boekingen, transactieregistratie, facturatiegegevens, verwijzing naar de registratiegegevens en het accommodatiebedrijf.

De gegevens zijn nodig om enerzijds een identiteit vast te stellen en anderzijds de geldigheidsduur van de gastenkaart bij de betreffende dienstverlener te bepalen en om de kortingen te kunnen factureren tussen dienstverleners, de TVB en , indien van toepassing, de accommodatieverschaffers.

 

 

2.4. Rechtsgrondslag van de verwerking

 

De verwerking van de gegevens voor de doeleinden van de gastenkaart vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit a DSGVO) of, indien de gastenkaart deel uitmaakt van de dienstverlening in het kader van de accommodatiecontract, met het oog op de uitvoering van het contract (Art. 6 Para. 1 lit b DSGVO).

U kunt uw toestemming te allen tijde mondeling intrekken bij de accommodatieverschaffer of schriftelijk op het e-mailadres jeda0043@icloud.com.

 

 

2.5. Werking van het gastenkaartsysteem

 

Het gastenkaartsysteem wordt beheerd door de plaatselijke VVV ("TVB"). Ook lokale accommodatieverschaffers en lokale bedrijven (“dienstverleners”) zijn hierbij betrokken.

De voor de gastenkaart verwerkte gegevens worden na 48 (achtenveertig) maanden verwijderd.

 

2.6. ontvanger van de gegevens

 

De lokale TVB ontvangt de ten behoeve van de gastenkaart verwerkte gegevens voor de facturering aan de dienstverleners en/of logiesverstrekkers.

De individuele dienstverleners die diensten met korting verlenen op basis van de gastenkaart ontvangen de gegevens ook als u gebruik maakt van de gastenkaartdiensten van deze bedrijven.

Om aanspraak te maken op kortingen, moet u de betreffende gastenkaart, waarop de gegevens worden weergegeven, aan de dienstverlener tonen en deze dus zelf bekendmaken. De ondernemer controleert vervolgens, meestal door het lezen van de barcode op de gastenkaart en door de barcodegegevens naar onze IT-verwerker te sturen, of deze (nog) geldig is. Ook aan de ondernemer worden persoonsgegevens doorgegeven, in het bijzonder uw identiteitsgegevens (ter verificatie van identiteit en geboortedatum).

Als de gastenkaart wordt uitgegeven in de vorm van een "registratiebewijs", controleert hij de geldigheid ervan aan de hand van een kopie van het "registratiebewijs".

 

 1. Andere verwerking van uw gegevens

 

In principe verwerken wij alleen de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor het sluiten van het contract of voor de uitvoering van het contract. Als u ons ook uw toestemming heeft gegeven, verwerken wij uw gegevens zodanig dat wij u informatie over onze dienstverlening sturen totdat u deze intrekt. Wij gebruiken de volgende communicatiekanalen, als u ons deze heeft gegeven:

Telefoon, e-mail, sms, post of social media kanalen.

 

 

 1. gegevens wissen

 

Uw stamgegevens en andere persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen - meestal na 7 (zeven) jaar - of als de opslag om juridische redenen niet is toegestaan.

 

In plaats van verwijdering kunnen de gegevens ook geanonimiseerd worden, waardoor een eventuele persoonlijke referentie onherstelbaar wordt verwijderd.

 

 1. koekjes

 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.

We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

 

 1. Webanalyse

 

Onze website gebruikt functies van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn advertentieaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

 

 

 1. Nieuwsbrief

Wij sturen u geen nieuwsbrieven

 

 1. Plug-ins voor sociale media

Wij gebruiken Facebook.

 

 1. U kunt de volgende rechten doen gelden met betrekking tot de verwerking van uw gegevens:

 • Recht op informatie: U heeft het recht om van ons te vernemen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

 Contact / Verantwoordelijke:

Appartementen Diana

Dave Bouwman

Leharstrae 3

9546 Bad Kleinkirchheim (Karinthië)

 

 • Jou rechten

U heeft in principe het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of uw gegevensbeschermingsrechten op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 • Recht van beroep: als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Oostenrijkse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, neem dan contact met ons op om eventuele vragen te verduidelijken. Natuurlijk heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit of bij een toezichthoudende autoriteit binnen de EU.

 

 1. Bevestiging van identiteit:

Om uw rechten en uw privacy te beschermen, hebben wij het recht om bij twijfel een identiteitsbewijs te vragen.

 

 1. Rechten claimen over vergoeding:

Als u om voor de hand liggende redenen of bijzonder vaak een van de bovenstaande rechten aanvraagt, hebben wij het recht om redelijke verwerkingskosten in rekening te brengen of om de verwerking van het verzoek te weigeren.

 

 1. Deelnameplicht:

Als onderdeel van onze medewerkingsplicht zijn wij verplicht om op verzoek gegevens te verstrekken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (bijv. BAO, Registratiewet, ZPO, StPO, ...).

 

 1. Geldigheidsduur:

Deze gegevensbeschermingsverklaring is geldig vanaf 01 oktober 2022 en vervangt de bestaande gegevensbeschermingsvoorschriften.

bottom of page